Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillet har till syfte att inom Jönköpings stads gamla gränser öka kunskapen om och stärka sammanhållningen kring hemstad och hembygd, dess natur och kultur, dess minnen och traditioner, dess framtid och utveckling.

I detta syfte vill föreningen särskilt arbeta för
• verka för vård av byggnader, minnesmärken och miljöer värda att bevara
• att ge myndigheter och institutioner impulser till att staden Jönköping utformas med anknytning äldre tiders kultur
• att motta, samla och bevara dokumentation belysande Jönköpings kulturtradition och
• verka för att vederhäftigt och begripligt utställa och publicera material av allmänt intresse
(§ 1 av föreningens stadgar)

Som framgår ovan är det egentliga området för verksamheten begränsad till det som en gång var Jönköpings stad. Detta är väl ingen benhård regel idag. Dock är det så att många delar av vad som numera ingår i Jönköpings kommun har egna hembygdsföreningar.

Föreningens namn är hämtat från Viktor Rydbergs bok Vapensmeden, som finns att tillgå på webben i Projekt Runeberg.

MEDLEMSKAP

Årsavgiften är 200 kr för enskild person med familj.
I avgiften ingår föreningens årsbok.

Postadress och kontaktinformation.
Plusgiro: 34832-6
Organisationsnummer: 82 60 00-9827

STYRELSEN (Aktuell styrelse nämns i det senast publicerade programmet. Programmet hittar du t. ex. genom att klicka på länken till vänster.)

Webbansvarig: 

Tommy Maltell 036-128854, 070-7405647

Om man vill kontakta föreningen via e-post, telefon eller via brev så klickar man lämpligen på Kontakt i toppmenyn.