Det finns numera på nätet flertalet flygbilder från Jönköpingstrakten.
Se Lantmäteriets flygbild från 50-talet och en bild från 2010 över Jönköping.
Länsmuseet erbjuder hela 99 flygbilder från länet.