På platsen http://historia.maltell.se/ hittar man flera Jönköpingspussel och gallerier med bilder som man kan ha nytta av när man skall lägga dessa pussel.

Se ett bildgalleri med 10 bilder från gamla Jönköping i ett bildspel. Beskrivningarna av innehållet på bilderna visas längst ned. OBS! För markören över bilden så att du ser fotonumret/namnet i mitten. Klicka på symbolen längst till höger för att få helskärmsbild.

Viktor Rydberg - Ett liv i tabellform

Tommy Matell har gjort en kronologi innehållande kort information över mer än 500 händelser i Jönköpings historia. Viktiga händelser från stadens och skolornas historia har blandats med händelser av mindre vikt.

Du kan välja att se hela kronologin eller att söka efter en speciell händelse eller ett speciellt årtal i kronologin. Du kan i anslutning till kronologin också testa din kunskaper om Jönköpings historia.

Kronologin finns också i en mobilversion. Denna version innehåller inga länkar eller bilder och den är gjord för att fungera snabbt i en mobiltelefon. Adressen till mobilversionen är: http://maltell.se/historia/databas/search/mobil.html

Till vänster i tabellen i datorversionen av kronlogin finns ofta länkar till andra platser på Internet som erbjuder mer information relaterad till den aktuella händelsen. En del av länkarna erbjuder bilder på olika byggnader.

Ibland finns det också länkar till någon av Sven Larssons kartor.

Folkmängdsuppgifterna härrör dels från skriften Jönköping i 700-årigt perspektiv (20 sidor), dels från böckerna Jönköpings stads historia, dels fr o m 1950 från Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik och från boken Jönköping - Statistisk årsbok. Olika befolkningstabeller kan variera av olika skäl. T.ex. införlivades Ljungarum i Jönköpings stad den 1 januari 1910 och fr o m 1951 införlivades Järstorp. I boken Jönköping - Statistisk årsbok kan man läsa om de indelningsändringar som har skett under 1900-talet.

På Jönköpings kommuns webbplats finns en sida med kortfattade uppgifter om de senaste årens befolkningsutveckling samt en annan sida med länkar till hela versionerna av de senaste årens Jönköping - Statistisk ärsbok.

 I anslutning till kronologin finns det också en särskild lista över historiska böcker om Jönköping. Flera av böckerna i listan nämnd ovan ugör källor till kronologin.