Årsböcker med intressanta artiklar utkommer varje år. Priset ingår i medlemsavgiften. Äldre årsböcker kan i mån av tillgång köpas genom Håkan Bredin, tel. 070-550 46 61. 
Pris: 50 kr

I en databas till artiklarna i årsböckerna fr o m 1930 till nutid kan man välja alla artikelrubriker sorterade efter ämne, rubrik, författare, år eller sida. Det går även att söka efter en speciell artikel.

Ett sakregister över Gudmundsgillets årsböcker för åren 1930-1962 respektive 1981-2006 omfattande mer än 17 500 sökord finner man med hjälp av länken nedan. Man kan se alla sakorden eller söka i registret.

Alla listningarna och sökmöjligheterna när det gäller databaser över årsböcker och skrifter i Gudmundsgillets bibliotek finns på en särskild webbplats http://bok.gudmundsgillet.se/.

Gudmundsgillets bibliotek

innehåller litteratur som omspänner föreningens intresseområden.
Gudmundsgillet emottar tacksamt gåvor av såväl böcker som handlingar med anknytning till Jönköping.
Biblioteket upplåtes efter hänvändelse till Håkan Bredin, tel. 070 - 550 46 61