Jönköpings kommun erbjuder Bebyggelsehistoria 1950-2000 och inventeringsdokument om 9 områden inom kommunen.

Bebyggelsehistoriaskriften har 88 sidor och innehåller mängder av bilder. De 9 inventeringsdokumenten från 1980-talet är mycket utförliga med historia och bilder för mängder av hus.

Man kan också bland flertalet andra dokument kort läsa om tidigare vinnare när det gäller Stadsbyggnadspriset.

Under rubriken Stadsbyggnadsvisionens dokument hittar man flertalet intressanta dokument.

Dokumentet "Norra Munksjöområdet - en historisk dokumentation - Jönköpings Läns Museum: Byggnadsvårdsrapport 2001:2 finns troligtvis inte publicerat på nätet men i pappersform har skriften tidigare funnits till försäljning hos Jönköpings läns museum eller Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Även Jönköpings läns museum erbjuder en del rapporter som pdf-filer t ex Arkeologiska rapporter och Rapporter inom byggnadsvård